Új könyv 1.: Erdélyről Európában mítosztalanul

   Erdélyről Európában mítosztalanul
   

   Kovács Kiss Gyöngy történész szerkesztésében hamarosan megjelenik (pontosabban március végén) az "Erdélyről Európában mítosztalanul" című kötet, a Korunk Baráti Társaság kiadójának, a Komp-Press-nek az újabb "fegyverténye". [Az itt látható FEJ Tettamanti műve, a Korunk számára készült, logónak.] A kötetben olvasható tanulmányok egy folyóirat és egy évforduló apropóján íródtak. A Korunkról és az 1926 februárjában, egy irodalomtörténeti korszakváltás küszöbén, Dienes László szerkesztésében indult lap hetvenötödik évfordulójáról van szó. "Hetvenöt évesen nem szokás fogadkozni, magyarázkodni is ritkán. Évszázad, ráadásul évezred kezdetén azonban indokolt annak is vissza- és előretekintenie, aki az előzőből már háromnegyed századot tudhat a magáénak. Az 1926 februárjában útjára indított Korunk ebben a helyzetben van. A harmadik évezredben szükségképpen új időszámítást kezd. Versenyben a többi fiatallal" - olvasható a 2001. februári Korunk-szám főszerkesztői beköszöntőjében. Az induló, még Dienes László által szerkesztett Korunk annak az irodalom- és mentalitástörténeti átmenetnek a szellemét fejezte ki, amely a hanyatló avantgárd és a születőben lévő újrealista művészet köztes helyén érvényesült. A folyóirat az adott körülmények között új eszményeket, ideálokat keresett. "Annak, aki egy alkotó jövő eljövetelét akarja, két irányban kell dolgoznia: egyrészt igyekeznie kell kiválogatni a múlt eredményeiből azokat az elemeket, amelyek a jövő épületének építőköveiül felhasználhatók, másrészt pedig hozzászoktatni saját magát és kortársait az új szintézis szükségességének gondolatához, s ami ezzel együtt jár, felébreszteni az ehhez szükséges pozitív alkotó lelki képességeket" - írja az első lapszámban Dienes László.
   
   2001 februárjában a 75. születésnap jegyében a folyóiratnak szükségszerűen vissza kellett térnie nemcsak az 1926-os pillanathoz, de mindahhoz, amit a lap a maga hetvenöt éve folyamán felhalmozott, jót, rosszat egyaránt, s szintén szükségszerűen meg kellett történnie a számvetésnek is: mi az, amit 2001-ben, háromnegyed századdal az indulást követően a folyóirat harmadik folyama tudatosan, többszörös rendszerváltások és történelmi csalódások rendszerességgel bekövetkező tapasztalataival a háta mögött magáénak érez, mi az, ami a 21. században is vállalható a lap múltjának örökségéből. Megemlékezés és számvetés - talán ezek jellemezték leginkább a hetvenötödik évforduló alkalmából szervezett Korunk-találkozókat és szimpóziumokat, melyek anyagából áll össze e kötet. Az első tudományos ülésszakra 2001. február 16-án került sor a szerkesztőség székhelyén, ahol az előadásokat követően a Korunk-történetből ízelítőt adó dokumentumkiállítás nyílt meg. Február 23-án a kolozsvári Protestáns Teológia díszterme adott otthont egy ünnepi megemlékezésnek, majd május 25-én a budapesti Károlyi-palotában került sor az "Erdélyről Európában - mítosztalanul" témájú konferenciára, ahol a tudományos élet erdélyi és magyarországi ismert szakemberei mutatták be tanulmányaikat. A Korunk hetvenöt évét a maga láttatásában bemutató anyag nem fogadkozás - és nem magyarázkodás. Tükre annak, ami egy kicsit Korunk-múlt, -jelen, és - jövendő.
   
   A kötet postai utánvéttel megrendelhető a következő címen: korunk@korunk.org Ára: 150.000 ROL (2000 HUF vagy 10 EUR). Az árak Magyarország, Románia és Nyugat-Európa felé tartalmazzák a postaköltséget is.