Új lap(szemle)
Székelyföld június,
A Hét,Színkép


Székelyföld, június

Szépirodalom
Visky András: Búcsú-képek. Csíksomlyó
Csiki László: Mámá Klárá (Irodalmi forgatókönyv)
Fekete Vince versei

Academica Transsylvanica
A történések színe és visszája I.
(Tánczos Vilmos beszélgetése dr. Antal Árpád irodalomtörténész professzorral)

Ködfoszlás
Cseke Péter: Bözödi-idéző (születésének kilencvenedik évfordulóján)
László Attila: Egy székelyföldi archeológus és az európai őskortudomány.
László Ferenc (1873-1925) régészeti kutatásairól

Irattár
Bakk Pál: Fejezetek Szentkatolna művelődési életéből és Kézdivásárhelyhez fűződő kapcsolatainak történetéből

Ujjlenyomat
Gazda József: Szolgálatban IV. (A Székelyföld történetéből)

Szemle
Borsodi L. László: A megoldott rejtély
(Makkai Ádám Úristen! Engedj meghalni! című könyvéről)
Murányi Sándor: Fényes nappal álmodó (Adalékok egy Márai-novellához)

A HÉT (kulturális hetilap, Bukarest) – 2003. májusi lapszámok (XXXIII. évfolyam)

 

17-es szám (2003. május 8.):

 

* A titok egyre szűkebb ruhában jár (Demeter István dandártábornokkal beszélget Barabás István)

* Stelian Tănase: A populizmus fenyegetései (Ágoston Hugó fordítása, utánközlés)

* Osváth Annamária: Narrare necesse est (Keszeg Vilmos etnológus Homo narrans. Emberek, történetek és kontextusok c. 2002-es kötetéről)

* Kacsir Mária: Bakkhánsok és bakkhánsnők (színikritika a budapesti Katona József Színház Getting Horny című előadásának bukaresti bemutatójáról)

* Hankiss Elemér: Európa lehetséges és lehetetlen jövői (utánközlés)

* Rák Kálmán: Merre tart az orvostudomány? (“Nem lehet kétféle medicina, ortodox és alternatív”) – utánközlés

* Létay Lajos versei

* Illusztráció: Keller Emese grafikái

 

18-as szám (2003. május 15.):

 

* Gálfalvi Zsolt: Az értelem esélyei (szocio-politikai kommentár, vezércikk)

* Murvai László: Minőség az iskolában (tanulmány)

* Mircea Vasilescu: Az értelmiség viszonya önmagához és a többiekhez (Ágoston Hugó fordítása, utánközlés)

* Tőrbot rovatában Bogdán László az idén elhunyt Balogh László sepsiszentgyörgyi prózaíró emlékét és munkásságát idézi fel

* Gálfalvi Zsolt köszönti a 75 éves Domokos Gézát, Igevárak című írásában

* Kacsir Mária: Vendégjáték / Júlia pedig felfelele néki – Visky András Júlia (Párbeszéd a szerelemről) című darabjának bukaresti bemutatójáról

* Michael Walzer: Az öbölháború után (utánközlés)

* Paradicsom múlófélben (Tihanyi Péter beszélgetése a 70 éves Konrád Györggyel – utánközlés)

* Illusztráció: Keller Emese grafikái

 

19-es szám (2003. május 22.)

 

* Aki lexikont ír, az számíthat galuskára is (Viorel Cosma zenetörténésszel beszélget Barabás István)

* Demény Péter: Mi a Balkán? (esszé)

* Bogdán László Tőrbot rovatában: A Kreml héjája (kis szovjet pornográfia)

* Vallasek Júlia: “Az utolsó szó keresése” (emlékezés Jékely Zoltánra)

* Osváth Annamária: Átívelés (recenzió Tamás Tímea Egy kelet-európai című 2002-es kötetéről)

* Új művek Bolyai Jánosról című összeállítás: A teljes pályakép (Ágoston Hugó), Elsőrendű forrásanyag (Weszely Tibor)

* Ryszard Kapuscinski: Lapidárium V. (Szenyán Erzsébet fordítása)

* Illusztráció: Balázs Péter festményei

 

20-as szám (2003. május 29.):

 

* Egyed Emese versei

* Közösség vagy arctalan tömeg? (A hetvenöt éves Domokos Gézával beszélget Hovanyecz László – utánközlés)

* Berend T. Iván tanulmánya: Az Európai Unió a globalizált világgazdaságban

* Gálfalvi Zsolt könyvméltatója: Gáll Ernő Naplója

* Markó Béla: Az éltető tűz (köszöntés Domokos Géza 75. születésnapjára)

* Bogdán László versei

* Oberten János: Kacsir Mária álomszínháza (recenzió Kacsir Mária A minden és a semmi gazdái című 2002-es kötetéről)

* Varga Attila tanulmánya: Nacionalizmusok a politikai és kulturális nemzet határán

* Illusztráció: Márton Árpád festményei

 

Rovatok, sorozatok: Fodor Sándor: Üzenet az úszó jágtábláról (jegyzetek; 17-es és 19-es lapszám), Ágoston Hugó: EGYfelől ÉS MÁSfelől (jegyzet & napló; 17-es, 18-as és 20-as lapszám), Szász János: Napló helyett (19-es lapszám), Periodika (tudományos hírek, kuriózumok; 17-es, 19-es és 20-as lapszám).

 

SZÍNKÉP (A Romániai Magyar Szó heti kulturális melléklete, Bukarest) – 2003. májusi számok (www.hhrf.org/rmsz)

 

18-as szám (2003. május 3.):

 

* Győrfi Dénes: Mikes Kelemen és II. Rákóczi Ferenc

* Gáspár Hajnal riportja: Egy sikeres színpadi bemutatóról / Júlia – Visky András Júlia (Párbeszéd a szerelemről) című színdarabjának bukaresti előadásáról

* Simonfy József versei

* Bartis Ferenc versei (Cseke Gábor Verskereső rovatában)

* Máthé Attila: Barangolás Fehéregyháza múltjában

* Parászka Boróka: Kölcsönkért élet, kamatra (recenzió Zöld Lajos memoárkötetéről)

* P. Buzogány Árpád prózája: A látogatás

* Veronica Porumbacu versei Ráduly János fordításában

* Illusztráció: Kósa Gergely (Bukarest) komputergrafikái

 

19-es szám (2003. május 10.):

 

* Rózsás János visszaemlékezése: Görögkeleti rítusú keresztény egyházi személyiségek és laikus hívők a GULAG kényszermunkatáboraiban

* Krebsz János recenziója Heribert Illig Kitalált középkor című könyvéről: Háromszáz év múlva ezredforduló?

* Gál Éva Emese verse

* Zsidó Ferenc rövidprózái: Laska Lajos pedzője, Laska Lajos, az ötletember

* Jékely Zoltán versei (a Verskereső rovatban)

* Illusztráció: Kelemen Örs Csongor festményei és grafikái

 

20-as szám (2003. május 17.):

 

* Kercsó Attila verse

* Kovács Ferenc: Herczeg Ferenc, Kolozsvárról nézve

* M. Szabó István: Félbehagyott szavak antológiája (regényrészlet)

* Sziveri János versei (a Verskereső rovatban)

* Zsiskú János: A szellem emberei és a magány / Elvonulási értéktöbblet (esszé)

* Nichita Stănescu versei Ráduly János fordításában

* Illusztráció: Felvételek a Nemzetközi Pentacon-Orwo Fotópályázat különböző kiadásainak anyagából, illetve Kathleen Laraia McLaughlin Régi szokások a modern Erdélyből című fotósorozatából

 

21-es szám (2003. május 24.):

 

* Tõnu Kalvet (Tallinn) beszámolója a Csuvas Írószövetség elnökének észtországi útjáról: Sikeres látogatáson a “félig rokonok”-nál / A harmonikán is remeklő írószövetségi elnök

* Halmosi Sándor versei

* Értelmiségiek a nyelvi globalizáció hatásairól / Az Európai Unió és a magyar nyelv (összeállítás Demeter Éva, Péntek János, Benő Attila, Prószéky Gábor és Szilágyi N. Sándor vélekedéseiből; utánközlés)

* Karinthy Ferenc karcolatai (a Belelapozó rovatban)

* Vári Csaba verse

 

22-es lapszám (2003. május 31.):

 

* Zsehránszky István színikritikája: Hamlet a temesvári vasúton

* “Kénytelenek voltunk kanyarogni” – Filip-Lucian Iorga beszélgetése Neagu Djuvara történésszel (Nagy Benedek fordítása, utánközlés)

* Gál Éva Emese verse

* Ráduly János: A homoródkarácsonyfalvi rovásemlék betűrendszere

* Szuperszonikus Biblia (Krebsz János recenziója Sloszár József Biblia – ami a kulisszák mögött van című könyvéről – az Oldalnézet rovatban)

* Illusztráció: Felvételek Jeni Costea Egyiptomi álmok című fotósorozatából, valamint Gy. Szabó Béla fametszetei

 

Rovatok, sorozatok: Geréb Attila: A szenvedő Jézus kérdései (bibliaértelmezés), Hegedűs Zsolt / Zita néni: Svédcsavar (krokik), Sütő Zsolt: Örökországi levelek (A nyilasmisiség – 18-as szám, New York, New York – 20-as szám, Csak tiszta forrásból – 22-es szám), Krebsz János kommentárjai Heribert Illig Kitalált középkor című könyve kapcsán (Az időszámítás és a naptár – 20-as szám, illetve: Ki hamisítja az időt? – 21-es szám (kiegészítésül: részletek Illig említett kötetének magyar változatából a 22-es számban), Hajós József: Ötlések (aforizmák) – 20-as és 21-es szám, Király Ferenc visszaemlékezés-sorozata: A szocializmus szolgálatában?! (1. és 2. rész, a 21-es, illetve 22-es számban).