Fiatal és Banán 06.
Visky Ábel
Egy kampánybeszéd története


Egy politikai párt elnökjelöltje egész szombatról vasárnapra virradó éjjelét azzal töltötte, hogy kampánybeszédet írt. A munka fárasztó volt, de hajnali hat órára készen lett, így emberünk nyugodtan nyugovóra térhetett. Kilenckor felébredt, felöltözött, megreggelizett, megmosakodott, a nyakkendőjét utoljára elrendezte, majd taxival a térre érkezett. Ott felolvasta beszédét, amit a tömeg merő ellenszenvvel fogadott. Füttyszó és bekiabálás kísérte az előadást. A jelölt feje egyre látványosabban párolgott, arca mindinkább elvörösödött, míg végül – amikor a hangulat a tetőpontjára hágott – befagyasztotta beszédét, lelépett a pódiumról és hazakocsikázott. Természetesen másnap az újságok címlapján szerepelt a történet. A városi napilapot arra a hónapra a jelölt is megrendelte, így zavartalanul végigbetűzhette saját lebőgésének forgatókönyvét. Közben – energialevezetés végett – egyenként húzogatta ki előbb a saját, majd mikor mind elfogyott, jétákkuvasza maradék hajszálait. Ennek a munkálatnak egy úr csengetése vetett véget, aki, állítása szerint, hulladékpapírokat gyűjtött, újrafelhasználás céljából. Egy teli zsákkal távozott, plusz az aznapi újság, a borravalóról nem is beszélve. Igazán meg lehetett elégedve. Futott is a szerencsétlen, egyenest az első kocsmába, magára hagyva a jelöltet, aki újrakezdte szadista akcióját. Ennek meg is lett az eredménye, ugyanis éjszaka rémálmai támadtak. Látta, hogy a választáson megbukott, az írott és íratlan médiának pedig elsőszámú célpontjává vált. A dolog egyre súlyosbodott, és végül oda fajult, hogy a fegyvereit töltő kivégzőosztag előtt állt, bekötött szemmel, egy mélyen földbe ásott, hegyes karóhoz kötözve, reménytelenül. Ekkor csörrent meg az óra, épp idejében. A jelölt feltápászkodott az ágyból, s dolgát végezendő az illemhelyre vonult. De a papír már tegnap elfogyott, s ezt tudomásul véve megfésülte zsíros haját, felöltözött, megmosakodott, s elment a legközelebbi boltba. Felnézett a polcra, levette a keresett áruk egyikét. Az igénytelenül felőrölt nyersanyagból készült WC-papíron még jól kivehetőek voltak előbbi funkciójának jelei.

Fiatal és Banán

Elküldöm ezt a cikket!
A címzett e-mail postaládája: