Új lapszám
Székelyföld
augusztus


Szépirodalom
Nyilas Attila versei
Sigmond István: Igék, kötőszavak és főnevek
Bréda Ferenc versei
Király Zoltán versei

Academica Transsylvanica
A történések színe és visszája III.
(Tánczos Vilmos beszélgetése dr. Antal Árpád irodalomtörténész professzorral)

Irattár
Cseke Péter: Eljön a mi időnk is Erdélyben (Tamási Áron amerikai levelei Jancsó Bélának)

Ködoszlás
Már István: A Romániai Magyar Népközösség. A romániai magyarság a királyi diktatúra időszakában (1938-1940)

Ujjlenyomat

Gazda József: Templom és iskola V.
(A Székelyföld történetéből)

Szemle
Máriás József: "És meddig kell még várniuk?..." (P. Jáki Sándor Teodóz Csángókról, igaz tudósítások című könyvéről)
Széki Darócz Rezső: Szakolczay Lajos és a nyugati magyar líra 1956-ról

Székelyföld, július

Elküldöm ezt a cikket!
A címzett e-mail postaládája: