Netorika 06


Aki nem ért a számítógépek programozásához, de már látott programkódot, minden bizonnyal ismeri azt a szent borzadályt, amely az embert hatalmába keríti az érthetetlen betűsorok, szimbólumok furcsa kavalkádja láttán. Az talán felismerhető, hogy valamiféle rendszerről van szó, de a beavatatlan agy az égvilágon semmit nem tud kihámozni egy ilyen karakterhalmazból. A forráskódok olvasása, neadjisten megértése pedig első látásra olyan képességeket feltételez, amelyek a közönséges földi halandó számára elérhetetlen távolságra tűnhetnek. Mégis, a forráskódok szövegek, ráadásul a szó szoros értelmében működő szövegek, amelyek a programnyelvek rendkívül szigorú szintaktikai és lexikális megkötései és szabályai ellenére is lehetővé teszik az egyéni kreativitás megnyilvánulásait. Ezt bizonyítják a költői vénával (is) többé-kevésbé megáldott programozók kísérletei, amelyek állításuk szerint egyrészt versek, másrészt működő, futtatható programok. Az alábbi haiku például a 4. Perl-konferencia haikuversenyének első díját nyerte el:

sub summer { my $sum;
$sum += $_ for @_;
$sum } print summer (split);
(Ronald J. Kimball)

A forráskód-versek megértéséhez természetesen elengedhetetlen a programnyelv ismerete.

($blaze_of_night{moon} == black_hole)

Ez a verssort például így kell olvasni: „The moon, a black hole in the blaze of night”.

Camels and needles: computer poetry meets the Perl programming language – Sharon Hopkins letölthető írásának címe valóban azt sugallja, hogy nem könnyű a lírát egy programozási nyelv merev szerkezetébe gyömöszölni, ám szerinte ez mégsem lehetetlen. Példa erre Hopkins egyik alkotása, a Listen amely a leghíresebb Perl-verssé vált azáltal, hogy a The Economist és a The Guardian című lapokban is megjelent.

„A programnyelv-költészet lényegében nem különbözik bármely más kötött formájú költészettől, azzal a különbséggel, hogy a versformát a programozási nyelv szabályai határozzák meg és mechanizmust is biztosítanak az alkotás sikerültségének megállapítására. A vers akkor sikerült, ha hiba nélkül futtatható. A kötött formájú költészet nagy előnye a szabadverssel szemben a családiasság és az idegenség, a kötöttség és az újítás egyensúlya”, írja Hopkins Camels and Needles... című írásában.

A Perl Journal által meghirdetett első Perl-költészet pályázat 2000 tavaszán közzétett értékelésében többek között egy Yeats-költemény „perlesített” változata, haikuk, gépversek olvashatók.