Rendezvénysorozat
Zetelaka 2003.
Juhos Kis János


Az erdélyi szellem és Magyarország

Juhos Kis Jánost a zetelaki írótáborban elhangzott beszéde kapcsán kérdeztük arról, miként fogalmazhatnánk meg, mi az, hogy erdélyi szellem, erdélyi lelkiség.

– Mint erdélyi ember Élni című versemben úgy fogalmaztam, hogy: születésem a véletlen egy kis ütőerében is lehetett, de éltetőm versem csintalanságában csakis a tett, nem több, nem kevesebb, mint jelenem most, mikor élni akarok naponta háromszor, reggel élni, délben élni, este élni, csak meghalni kell egyszer, bölcsként kicsírázni, egyetlenegyszer, ennyi az egész. "Az erdélyi ember készebb, mint akár a nyugati, akár a déli vagy a keleti. Készebb, vagyis befejezettebb, kiműveltebb, határoltabb, egyénibb, kristályosabb és felismerhetőbb. Azon, hogy van erdélyi arculat és jellem, sohasem lehet vitatkozni" – írta Hamvas Béla Öt géniusz című esszéjében. Pedig ő tényleg nem volt erdélyi, tehát nem lehetett elfogult velünk kapcsolatban. El lehet töprengeni azon, hogy a Kárpát-medencei magyar szellemiség, észkincs számarányához képest a világ a legtöbb Nobel-díjasát adta. Életre-halálra című könyvemből dr. Ungváry Marci szavait idézem: "Mi, erdélyiek jobban űzzük a csodaszarvast, a tiszta ideákat, a megmaradás legnagyobb, de ugyanakkor a legkeservesebb csodáit. Mint történelemtanár csak Bethlen Gábor erdélyi fejedelmünket említem, aki segítette a diákok taníttatását külföldi egyetemeken, s a tudósok között érezte jól magát; a reformátusnak született, az innen elkerült Pázmány Péter alapította az első egyetemet Nagyszombaton, a katolikus északi végeken. Aranka György először Kolozsváron alapított tudóstársaságot, aztán Pesten is. Gróf Széchenyi István a Magyar Tudományos Akadémia elődje volt. Keleti szellemiségből indult Kölcsey Ferenc, Arany János, Ady Endre s a magyarországiak által is felfedezett Dsida Jenő és Reményik Sándor. Nem beszéltünk még Passuthról, Makkai Lászlóról, és ne feledkezzünk meg Szabó Dezsőről... Büszkén mondhatjuk, hogy Európa az Észak-keleti- és a Déli-Kárpátokig terjed – szellemileg.

B. B. J.

Udvarhelyi Híradó

XIV. évfolyam 164. szám, 2003. augusztus 26., keddElküldöm ezt a cikket!
A címzett e-mail postaládája: