A Halál versei

Monocrome


A tenger hangja
meghempergett a szélben,
sercegô cseppeket morzsolt
a moszatillatú levegôbe.
S amint fényes kavicsokon lépett át
kecsesen, koketten
a vaníliaszínû köd,
Marie Lupen vézna léptei nyomán
megtisztulni látszott a sekély part.


Hajtûjén megtörtek
a hajnalodó égbolt
sápadt, tompa fényei, s
akár egy sosem látott
Porballerina,
törékenyen, áttetszô magánnyal,
fellépett egy
teknôst formázó sziklára.
Lepillantott a mélybe,
félve, reszketve,
szürke emlékforgácsokat keresve,
s elmerült a galambszürke habok
finom szárnycsapkodásában,
a tenger hullámzó fodrában.


A sötétben

A Hold
betakarta pillám,
s édes fénypermetet szórt
szobám kicsiny sarkaiba.
A távolban
a csendbe ütközött
egy sóhaj,
s megpenderült gondolataim
ciffra árnyékán.
Összekuporodtam
a sötétség
szétfoszló karjaiban,
s éreztem,
összetör az Élet
egyetlen nyúlánk
éjszaka alatt.
Elgyötört szemeim
most lecsukták
a Világnak fedelét,
s ahogyan
elcsuklott hangom, s
lélegzetemet
felhörpintette a Halál,
már messze jártam.


Láthatatlanul

Nem vihetjük magunkkal az arcunkat,
Túl hosszú út az Élet,
Elfonnyad addig,
s emlékpernye lesz,
Még itt vagyok. Érints meg...
Bo˝rünk fakón az ido˝re feszül,
még kattan párat az óra
Jöjj Uram, kérlek
ne hagyj egyedül!
Eltu˝ntem, s mégis élek.


Papírhajnal


Összetört az éjszaka, s
felhörpintette fájdalmam
a szóltanság, s a halkan
megcsörrenô fényszilánkok
maroknyi kupaca,
mikor aprócska cserepei
élesen a talpamba hasítottak.


Lépteim alatt
kifacsart árnyak kúsztak, s
megszelidített rémek nyaldosták
a sikátorok kömorzsalékos, s
dermesztô színekbôl,
s érzésekbôl tapasztott
rideg kiszögelléseit.


Megtántorodtam,
mikor a Holdnak selymes,
s hosszan lenyúló szalagja
kicsusszant az égbolt
feketéllô damasztszoknyája alól,
S feltekeredett
elkóborolt gondolataim,
S érzéseim sebzett tenyerére.


Könnyû dolgom volt,
mert nyomban megragadthattam,
s erôsen megránthattam
képzeletem zsinegét,
s akárha
egy súlyos függönyt húznék,
szétnyílt az Égbolt, s a Menny
színpada elôtt.


Torz álarcosok vívták odafent harcukat
a felszálló hajnali párában,
S mikorra
a Nap is bágyadtan,
S szemeit dörzsölgetve
kimászott felhôlabdacsokból tapasztott
nyirkos paplanja alól,
már nem éreztem a fájdalmat, mely
a sikátor falának szegezett, s
mely örökre elnémított.
[Fahssi B. Soraya]