Vend. 2. Sírversek - L - Z - + +

FÓRUM

   
   SÍRVERSEK - L - Z (+)
   
   
* Forrás: litera.hu INDEX: KMI-topic    

   A Sírversek Szerzőinek sírverse
   
   
   Uram, ki vagy, Allah, Buddha, Jahve, Isten,
   illő, hogy kegyelmed kiterjesszed mostan,
   megérdemli, Uram, a szép, békés halált,
   ki világhálón tölt el minden éjszakát.
   Igazmondó poéták nyugosznak el itt,
   sajnos, ilyen, Vándor, a szerzői elit.
   Mindenféle pletyka és különbözö hír:
   kik voltunk valóban? Tisztán őrzi e sír.
   
   (thomas)
   
   

   Lator László sírverse
   
   Lator László sírverse
   
   Elnyugodott immár a pénzéhes Lator,
   bízzunk abban, költők, hogy végre meglakol,
   kurátorként fontos summák felett döntött,
   leteperte mostan egy óriás döntnök,
   díjakat is adott, magának, többnyire,
   a legfőbb díjosztó ezért küldte ide.
   
   

   (para)
   

   
   Marno János sírverse
   
   E sírban nyugoszik sovány Marno János.
   Koponyája még a holtában is bájos.
   Siránkozott mindig, nincsen elég pénze,
   jó vastag bankókat könyvelt el cserébe.
   Szégyellte papáját (tán csak nem volt náci?),
   lenn a sírban erről kár filozofálni.
   Akik egykor (marno)vagonban utaztak,
   azoknak a pénzén lett a fiú gazdag.
   
   (thomas)

   

   Nádas Péter sírverse
   
   Hiába kő, sír, vésetek,
   Nádason megtört a szabály,
   egy hosszú mondat élveteg
   alpartján lelte a halál,
   de Péter így szólt: "nem megyek",
   és most is buzgón praktizál.
   
   Vándor! Lehelj csókot e kőre!
   Feltámadt szerveidnek őre.
   
   

   (radír)
   

   
   
   Nagy Gáspár sírverse
   
   Nagy Gazsi csontjait és hamvait rejti e sír,
   fájdalom mondani ezt, szívre le sújta e hír.
   Állami korban e hős íroszöv-funkcika volt,
   titkári címei, jaj!, túlélik azt, aki holt.
   Volt neki dolga elég, hogyha Aczél befutott,
   vágyta a fényt, a babért, s vágya a célba jutott;
   két betűt írt le e Szent, s Pártja a földre zuhant!,
   borzalom mondani ezt: Nagy Gazsit rejti e hant.
   
   (thomas)
   
   
   
   Nádasdy Ádám sírverse
   
   Homokszem homokszem hátán,
   alatta Nádasdy Ádám.
   Zokognak hárman is érte:
   gyermeke, neje és férje.
   
   (para)
   
   
   
   Onagy Zoltán sírverse
   
   Öreg Onagy többé
   Nem issza a piát
   A föld alól nem lát
   Már több költőpinát
   Hiába emelte őket
   Pénzért a Teraszra
   Nem mászott rá soha
   Egyik se a faszra
   Hiába nyalt mélyen
   Be az egész Jaknak
   Nem lett kánon őre
   Maradt piás Baknak
   Nyugodjék hát békén
   Itt, a Csendes mellett
   Tudassa e sírkő
   A Netnek se kellett.
   
   (??)
   
   Oravecz Imre sírverse
   
   Oravecz Imre hantja ez,
   siratja Szajla minden népe,
   magányos hérosz volt, szemét
   rászegezte az öröklétre.
   
   Utas, mondj egy buzgó imát
   a gyom benőtte sír fölött,
   bár úgy tűnik, hogy szelleme
   már egy lámába költözött.
   
   (radír)
   

   
   Orbán JÁnos Dénes sírverse
   
   
   (XX censor - oz)
   

   
   Parti Nagy Lajos sírverse
   
   E sírban nyugszik Parti Nagy,
   ki azt hitte e parti nagy:
   pedig csak silány szarkever,
   mi mindnyájunkat leteper.
   
   Ki érhet ennél többet el?

   (thomas)
   

   Peer Krisztián sírverse
   
   Itt nyugszik Peer Krisztián alant
   és oszló keze ügyében a lant,
   melyen buzgón pengett e jó epigon.
   Siratja őt a féldeci és a boros demizson.
   
   (Vak Bottyán)
   

   
   Vak Bottyán! Kicsit javítottam a verseden, ne haragudj érte!
   
   Erre nyugszik Peer Krisztián alant,
   oszló kezében elhever a lant,
   buzgón pengett rajt a jó epigon.
   Féldeci siratja, s boros demizson.
   
   (Thomas)
   

   
   Petőcz András sírverse
   
   Itt nyugszik, vándor, a költő Petőcz,
   nem bírta, sajna, hogy hideg az ősz,
   életében az volt a legfőbb hiba,
   hogy megártott néki Illyés Gyula.
   Intették, hiába, sokan, hogy "kuss",
   szelleme ettől lett ironikus.
   
   Most messze száll: "huss!"
   
   (Thomas)
   

   
   Réz Pál sírverse
   
   Egykoron terjedt a babona,
   hogy a pénz tőle lesz szapora,
   szóval, hogy akihez pénz áll,
   amögött ott van a Réz Pál.
   
   Hiába más-más a gusztus,
   mindenképp királyi gesztus,
   hogyha egy egyszerű textus
   jutalma a csodás luxus.
   
   Poéták szenvedtek eleget,
   próbálták kivágni a rezet,
   mindennek mostanra vége,
   immáron virul a béke.
   
   (Láthatod, az a nő - épp áll:
   alatta nyugszik a Réz Pál.)
   
   (thomas)
   
   
   
   Pomogáts Béla sírverse
   
   Mi ez a rémteli kopogás?
   Azt mondják, itt nyugszik Pomogáts.
   Morzéznak talán a föld alatt:
   csontváza Erdélybe elszaladt,
   felmérni kicsit a helyzetet,
   íróink hogyan is fekszenek.
   
   (thomas)
   
   
   Somlyó György sírverse
   
   Nagyon félő, nincsen olyan pondró,
   ki szeretné, ha a költő oszló:
   a féregre, akinek a som jó,
   reménytelen vár az öreg Somlyó.
   
   

   (Thomas)
   

   
   
   Szécsi Noémi Sírverse
   
   Szécsi Vámpír Noémi,
   ki fél hun, harmad helvét,
   addig szidott mást, míg
   elharapta nyelvét.
   
   (parsec)
   
   Tandori Dezső sírverse
   
   Ehelyütt nyugoszik Tandori Dezső,
   verebek siratják: így előkelő,
   kutyákat tartott és lóversenyre járt,
   kihívta sakkmeccsre az öreg halált,
   de, sajnos, rájött a súlyos szómenés:
   gyógyíthatatlan e megbetegedés.
   Maradt utána vers. Nem is oly kevés.
   
   (Thomas)
   

   
   
   Elpatkolt Tandori Dezső,
   ennyi áll sírján: „ezs Ő”.
   
   (parsec)
   
   Térey János sírverse
   
   Térey Jancsikát rejtegeti e sír,
   megfojtotta ötszáz ív kéziratpapír.
   Erő, ötlet és kedv ragyog, mikor dalol!...
   későn húzták ki a Nagy Mű roncsa alól.
   
   (radír)
   

   
   
   Térey Jancsikát rejti itt a sír,
   megfojtá ötszáz ív kéziratpapír.
   Erő, ötlet és kedv, amikor dalol!...
   későn húzták ki műve roncsa alól.
   
   (para)
   

   
   Tóth Krisztina sírverse
   
   Jó kis nő volt, szolizott pina,
   itt nyugszik a szép Tóth Krisztina.
   Voltak, kik a versét
   keveselték,
   és szerettek volna benyúlni oda.
   Ezek rossz emberek.
   Sírt is miattuk Krisztike eleget.
   
   Nincsen több vers, nincsen több hiszti:
   megpihenhet végre Tóth Kriszti.

   (Thomas)
   

   Várady Szabolcs sírverse
   
   Itt nyugszik Várady Szabolcs,
   Réz Pál zokog felette.
   Annyi díjat nyert, hogy végül
   már ő is szégyellette.
   
   De nem a kóros szerénység
   vitte végül a búsba,
   csak egy felolvasás közben
   magát halálra unta.
   
   (radír)
   

   
   Varró Dániel sírverse
   
   Sziasztok, a Varró Dani
   zöngicsél e buckában,
   azt akartam csak mondani:
   Halál nénit furcsáltam.
   Vicces rímekből faragtam
   neki egy kis exitist,
   mégis elnyelt egydarabban,
   s ivott rám egy Pepsit is.
   
   (radír)
   

   
   
   Ez Varró D. sírja, ím,
   megölte egy ritka rím,
   ami más ötlete volt –
   meglátta és beleholt.
   
   (parsec)
   
Radnóti Sándor sírverse
   
   Egykoron sokakat rendelt a sírba le,
   fátuma kívánta: jöjjön most el ide,
   kritikus volt ő és reszketett a vágytól
   - elfogultság nélkül, ilyen, aki bátor -
   merészen feltárni, tudja meg az éter,
   miért is ír rosszul - jó Balassa Péter.
   
   Most a mélyben rohad, felesleges holmi,
   felejtsük el gyorsan, milyen volt Radnóti.
   
   (thomas)