Szellemtágító

AZ IRODALOM SZOLGÁLÓLÁNYA VOLT
Szentpál Monika (1926–2010)

Évek óta nem állt már színpadon, de aki csak egyszer is látta-hallotta őt verset mondani, sohasem felejti el Szentpál Monika méltóságot sugárzó lényét s mély zengésű hangját, mellyel a gondolatok ritmusát, az emberi kedély és intellektus valamennyi árnyalatát képes volt kifejezni. Tragikum és vérbő humor, belső vívódás és bölcsesség – minden érzelem és gondolat hitelesen hangzott, ha megszólalt.

Pályáját táncművészként kezdte. Előbb koreográfus édesanyja, Szentpál Olga mozdulatművészeti iskolájában tanult, majd éveken át vidéki színházakban játszott – komikai vénáját ekkor fedezték föl. Az ötvenes években a Rádió Színház, majd a Radnóti Színpad tagjaként már a magyar irodalom remekműveinek közvetítésére tette föl az életét. Családi kötelékeit is a hivatásszeretet alakította – ebben is hasonlítottak egymásra Jancsó Adrienne-nel, „a versmondás nagyasszonyával”: Adrienne-nek Jékely Zoltán, Monikának Rákos Sándor volt a férje.

A költészet alázatos „szolgálólányai” a hetvenes évek közepén együtt kezdték szerkeszteni az Angelika Kávéház Irodalmi Sarokasztalának műsorát, még abban a „szellemi aranykor”-nak tetsző időszakban, amikor a művészet hívószavára zsúfolásig megtelt érdeklődőkkel a Batthyány téri cukrászda. 1977-től 1993-ig Monika lett az „irodalmi presszó” háziasszonya, s kétszáznál több írót, költőt, irodalmárt, képzőművészt, versmondót hívott vendégül.

Előadóművészi pályáján ez az időszak volt a „fénykor”: a hetvenes évektől kezdve állt közönség elé önálló estjeivel a Radnóti Színpadon. Produkcióit alapos könyvtári kutatások előzték meg: gyönyörűségére szolgált a búvárkodás a régi magyar irodalomban, s a begyűjtött szövegek, szemelvények alapján állította össze műsorai forgatókönyvét. Méltán kapott érdemes művész elismerést 1982-ben.

Akkor is az irodalmat szolgálta, amikor nagybeteg költőférjét, a Kossuth-díjas Rákos Sándort éveken át ápolta, az életműkiadással kapcsolatos, gyakorlati feladatokat is magára vállalva. Amikor megözvegyült, a költői hagyaték gondozójaként közkinccsé tette a hátrahagyott jegyzőfüzetekből kimentett, fontos írásokat, verseket. (Féljelen, Littera Nova, Bp. 2002.) Az OSZK Történeti Interjúk Tára számára több órás életút-interjúban vallott negyvenkét évi házas- és alkotótársi kapcsolatuk állomásairól, hiteles „koronatanúként” adva közre legszemélyesebb emlékeit. Neki köszönhető, hogy Rákos Sándor halálának tizedik évfordulójára megjelenhetett az a monográfia (Csigavonalban a Parnasszusra. Rákos Sándor földi poklai és táguló költői világa. Argumentum, Bp. 2009), mely közös életük krónikáját is magába foglalja.

Sokat tett azért, hogy a Digitális Irodalmi Akadémia honlapján Rákos Sándor életműve a maga teljességében hozzáférhető legyen. (Memóriája, bámulatos szellemi frissessége akkor kamatozott igazán, amikor a hibás kötetszövegeket pontosítottuk. Ő kapásból javított, hiszen férje minden versét betéve tudta.) Alkotó energiája kifogyhatatlannak látszott: utoljára Tomaji Attila költő harmadik verseskötetét rendezte sajtó alá. Nagy formátumú jelenség volt, akit a művészi érték iránti alázat és a jobbító szándékú közlésvágy motivált.

Tragikus baleset vetett véget önkéntes szolgálattételének: egyik éjszaka elektromos zárlat következtében kigyulladt a lakása. Korommal vastagon beborítva találtak rá a tűzoltók, akiket a szomszéd riasztott. Pótolhatatlan hiányának jelét a testével formázta meg: az előszoba fekete padlóján hófehér alakzat őrizte körvonalait.

A Színházművészeti Lexikon csak távirati stílusban tudósíthat az életpálya kiemelkedő állomásairól, az önálló estek címeit említve: Krónika az magyaroknak dolgairól; Magyar Ámor – avagy égi, földi, pokolbeli szerelem; Fésületlen gondolatok; Kis magyar szatíralexikon. Hang- és videofelvételeken azonban ránk hagyta a magyar nyelven megszólaltatható költészet elfeledett szellemi kincseit.

Ha újra megnézhetnénk e nagy sikerű műsorok felvételeit, érzéki bizonyossággal győződhetnénk meg „a pillanat művészének” maradandóságra érdemes teljesítményéről.

Most már tőlünk, a hagyaték kollektív örököseitől függ, továbbadjuk-e ezeket a pótolhatatlan dokumentumokat azoknak, akik sohasem láthatták-hallhatták őt a pódiumon, mert falat emelt közéjük az idő. Ez a fal azonban nem áttörhetetlen – inkább a korszakokra tagolódó kultúra folyamatosságának jelképe. Szentpál Monika évtizedeken át maga is a nyelvemlékeket új életre támasztó, örökbecsű szellemi mágiát űzte, mint valamennyi művészetközvetítő.

Neki is kijár a költőket megillető halhatatlanság.

*****

KÖNYVAJÁNLÓ

Tiziano Terzani
A VÉG NEKEM A KEZDET
Apáról fiúra – az élet nevű nagy utazás története

Fordította: Kertész Csilla
Libretto Kiadó, Bp. 2010

Tiziano Terzani, olasz író, újságíró hatvanhat éves korában, utolsó stádiumához érkezett rákbetegként, tibeti stílusban berendezett orsignai kunyhója mellett üldögélve, meghitt őszinteséggel, részletesen elmesélte élete történetét fiának, Folcónak. A bensőséges életútinterjú kezdeményezője – testi szenvedéseivel mit sem törődve – azért vállalkozott a hosszú, kimerítő beszélgetésre, hogy megértesse fiával, mi volt élete vezérfonala – egykori vágyai, törekvései, a szerencsés véletlenek és a kudarcok tükrében idézve föl és értelmezve a történteket.

Volt miről mesélnie, hiszen gyermekkora óta izgatta a történelem, vonzotta a világ sokarcúsága, az ismeretlen, a „másság”, az időben és térben távoli kultúrák múltja és jelene. Ezért lett külpolitikai újságíró és Ázsia-szakértő, aki bátor és szenvedélyes oknyomozó riporterként nemegyszer az életét kockáztatta, hogy elsőként adjon hírt európai olvasóinak az indokínai térség politikai eseményeiről és mindennapi valóságáról. Tudósított a vietnami és a kambodzsai háborúról; évekig élt gyerekkori álmai országában, Kínában, hogy testközelből tanulmányozza, hogyan lehetséges a nyugati mintától különböző, az egyenlőség eszméjét gyakorlatban megvalósító társadalmat építeni. Ugyanez a vágy vonzotta Indiába, ahol ifjúkori bálványa, Mahatma Gandhi az erőszakmentes állam kialakításával kísérletezett, mindaddig, amíg egy merénylő kioltotta az életét.

Végiggondolva életét, nemcsak mozgalmas újságírói pályája állomásait és a forrongó-átalakuló világ gyújtópontjain átélt kalandjait idézte föl, hanem spirituális megvilágosodását is, melyhez a gyógyíthatatlan betegség tudomásulvétele után, a zen-buddhizmus híveként jutott el.

„Az életem olyan volt, mint egy menet a körhintán. Hihetetlenül szerencsés voltam, és rengeteget változtam” – hangoztatta többször a mindvégig derűs hangnemű beszélgetés során, és nagylelkű „testamentumát” is szavakba foglalta: „Ha már egyszer megértettem valamit, szeretném hátrahagyni, mint egy kis csomagot. Egy könyvet, amely talán valakinek segíthet abban, hogy tisztábban lássa a világot, hogy jobban élvezze, és tágabb összefüggésben szemlélje a saját életét, azzal a látásmóddal, amely bennem oly erősen él.”

Apa és fia folyamatos, meghitt párbeszédébe olykor felesége és lánya is bekapcsolódott – ilyenformán szerető családja körében, újszülött unokáját is karjában tartva, ritka harmóniában, kedélyesen és félelem nélkül búcsúzhatott el a világtól.

A 2004 kora tavaszán rögzített „mélyinterjút” – Terzani utolsó üzenetét – fia, Folco Terzani adta közre könyv formában, az író 2004 júliusában bekövetkezett halála után. Az utóbbi idők legnagyobb olasz bestsellerét – amely hazájában már túl van a 600 ezer eladott példányon – számos világnyelvre lefordították, s Kertész Csilla élvezetes fordításában immár magyarul is olvasható.

*****

„Pászti Elemér és József Jolán – az írónő szemével”

József Attila gyermekkoráról, családi kapcsolatairól is olvashatnak az érdeklődők azon a komolyzenei portálon, amelyet Pászti Miklós (1928–1989) Liszt-díjas karnagy-zeneszerző, a Nemzeti Énekkar alapítója halálának 20. évfordulója alkalmából hozott létre a komponista családja.

A honlap gyűjtőhelye mindannak, ami Pászti Miklós nevéhez fűződik: műveinek jegyzéke, kottái; a nevét viselő iskolák, alapítványok, kórusok; valamint a szerzeményeit megszólaltató hangversenyek programja.

Pászti Elemérnek (1889–1965) – Pászti Miklós édesapjának, József Jolán első férjének, József Attila és Etelka sógorának – is emléket állítanak a családfát az 1800-as évekig visszamenőleg követő web-lapon.

Fényképekkel illusztrált életrajza mellett részletet közölnek Valachi Anna: „Amit szívedbe rejtesz…” József Attila égi és földi szerelmei című kötetéből (Noran Kiadó, Bp., 2006).

*****

MEGJELENT!!!

Erős Ferenc-Lánárd Kata-Bókay Antal (szerk.):
Typus Budapestiensis -
TANULMÁNYOK A PSZICHOANALÍZIS BUDAPESTI ISKOLÁJÁNAK TÖRTÉNETÉRŐL ÉS HATÁSÁRÓL"

A Thalassa kiadásában megjelent kötet tanulmányai a pszichoanalitikus mozgalom budapesti iskolájának történetét és hatását, az iskola hálózatának változó, nyíltabb vagy rejtettebb megjelenési módjait, a módosulások, átalakulások és transzmissziók csatornáit, a kulturális és irodalmi recepció folyamatait járják körül. Az új kutatásokon alapuló elemző, rekonstruáló elméleti és történeti tanulmányok szerzőinek többsége a Pécsi Tudományegyetem Pszichológiai Doktori Iskolája elméleti pszichoanalízis programjának oktatói és hallgatói közül kerül ki.

A kötet szerzői: Békés Vera, Bókay Antal, Borgos Anna, Csabai Márta, Erős Ferenc, Friedrich Melinda, Gyimesi Júlia, Hárs György Péter, Lénárd Kata, Mészáros Judit, Székács Judit, Szummer Csaba, Takács Mónika, Valachi Anna.

MEGRENDELHETŐ: (kedvezményes áron: 3200 forint)
thalassa@mtapi.hu

Dr. Ferenc Erős
erosferenc@gmail.com
erosf@mtapi.hu
+36 20 9454731

*****

ZÁRÓRA

Tekintse meg az MTV 2 portréműsorát Levendel Júliával, a Liget szerkesztőjével itt!

*****

A LIGET MŰHELY ALAPÍTVÁNY AJÁNLATA Raktározási és terjesztési problémáink miatt, és hogy minél több, arra érdemes emberhez eljussunk, a 10 darabnál több példányból álló készleteinket szeretnénk értékesíteni.
Mivel a könyvesboltokban általában 45 százalékot leemelnek az árból, mi ezt a kedvezményt szívesebben ajánljuk fel olvasóinknak, akik még akkor is jól járnak, ha a postaköltséget kifizetik.
A választékban legújabb és régebbi könyveinket is megtalálják – a régieket a hajdani, olykor pár száz forintos áron.
Szerencsére ezek a könyvek az elmúlt évek során sem avultak el, hiszen legtöbbjük vagy szépirodalom (vers, novella, regény, mese) vagy olyan esszé- és tanulmánykötet, olvasókönyv, amelyek nem veszítettek aktualitásukból.
A listában megadott árból tehát 45 százalékos kedvezményt adunk bárkinek: akkor is, ha valaki saját célra egy példányt vesz bármiből, vagy ha nagyobb tételben, terjesztés céljából vásárol. A postaköltséget (de csak a bélyeg árát!) pluszban felszámítjuk, csomagolási költség nincs.

Kínálatunk a következő:

Ács Irén - Horgas Judit Fák közt, padon - budapesti ligetek (fotók és szövegek) - 108 oldal, 1600 Ft
Ács Irén - Horgas Judit: Faltól falig - budapesti épületek (fotók és szövegek) - 132 oldal,1800 Ft.
Ács Irén - Levendel Júlia: Őrizd meg - 2. kiadás (fotógyűjtemény szöveggel) - 60 oldal,1800 Ft.
Ács József: Orfeum az alvilágban (vers, próza, színdarab és fotók) - 156 oldal, 2800 Ft.
Acsai Roland: Milyen évszak (vers) - 74 oldal, 920 Ft.
Békés Pál: És very, very a dobot a rózsaszín plüsselefánt (novellák) - 194 oldal, 780 Ft.
Bíró Béla: A Tragédia paradoxona (tanulmány) - 247 oldal, 2500 Ft.
Bíró Béla: A gyűlölet terhe (esszék) - 244 oldal,1120 Ft.
Bíró Zsuzsa: Apák mozija (esszénovellák) - 202 oldal, 2500 Ft.
Bíró Zsuzsa: Mallarmé macskái (esszék) - 267 oldal, 1600 Ft.
Bóna László: Félálmoskönyv (novellák) - 264 oldal, 720 Ft.
Búth Emília: Papírkaland (vers és papírkivágások) - 55 oldal, 48 kép, 1480 Ft.
Csengery Kristóf: Egy korinthusbeli a metróban (vers) - 176 oldal, 1800 Ft.
Dalos Margit: A sávban (novellák) - 260 oldal, 720Ft.
Dobai Lili: Tangere (vers) - 92 oldal, 780 Ft.
Farkas Attila Márton: Arrobori - A honi politikai közbeszéd természet (esszék) - 330 oldal, 3000 Ft.
G. István László: Napfoltok (vers) - 122 oldal, 780 Ft.
Géher Istvání: Esztendők éve (vers) - 62 oldal, 920 Ft.
Géher István: Anakreóni dalok (vers) - 66 oldal, 300 Ft.
Győrffy Iván: Apaföld (kultúrtörténeti, film- és ökológiai esszé) - 230 oldal, 2800 Ft.
Győrffy Iván: Végjáték (esszék) - 299 oldal, 1600 Ft.
Handi Péter: Gyakorlatok a fogódzó nélküli korláton (vers) - 92 oldal, 1500 Ft.
Handi Péter: Eukaliptusz és tolerancia - Ausztrália 2000-ben (esszénovellák) - 176 oldal, 920 Ft.
Hidvégi Máté: Tenyeremre rajzoltalak (esszék) - 320 oldal, 720 Ft.
Horgas Béla: Mit keresel itt? (novellák) - 180 oldal, 20 kép, 2800 Ft.
Horgas Béla: Széltoló (mesekönyv képekkel) 139 oldal, 2200 Ft.
Horgas Béla: Súgja Hang (vers) - 112 oldal,300 Ft.
Horgas Béla: Papírkígyó - Történetek az Akastyán-hegyen (novellák) - 366 oldal, 720 Ft.
Horgas Béla: Meséljek a Zöld Disznóról? (mesék) - 174 oldal, 67 kép, 2200 Ft.
Horgas Béla: 99 (vers, próza és kép) - 86 oldal, 16 kép, 1120 Ft.
Horgas Béla: A hal tréfája (vers és próza) - 88 oldal, 720 Ft.
Horgas Bélaí: A kilenckerekű almafa (versek és rajzok) - 114 oldal, 3500 Ft.
Horgas Béla: időHALADék (vers, prózavers, képvers, káprázat) - 144 oldal, 62 kép, 3500 Ft.
Horgas Béla: Az én orbis pictusom (versek és képek) - 192 oldal, 101 kép, 4200 Ft.
Horgas Judit: Hálóval a szelet - ökokritikai tanulmány a reneszánszról (tanulmány) - 225 oldal, 2500 Ft.
Kámán Balázs: Agyrázkódás (novellák) - 160 oldal,1800 Ft.
Kelényi Béla: Valahogy mindig el (vers és próza) - 68 oldal, 500 Ft.
Kiss Lajos András: Az eltűnt lelkiismeret nyomában (esszék) - 212 oldal, 1200 Ft.
Kovács Gábor: A megátalkodott jóhiszeműség esélyei (esszék) - 200 oldal, 1200 Ft.
Lányi András: A kettészakított üstökös (esszék) - 210 oldal, 300 Ft.
Levendel Júlia: Pannonráma I-II. (2 kötet)(dekameron) - 690 oldal, 4200 Ft.
Levendel Júlia: Hát amint fölállok (költészetregény) - 258 oldal, 1200 Ft.
Levendel Júlia: A többség mégis leér (esszénovellák) - 268 oldal, 920 Ft.
Levendel Júlia: Szabad vagy (regény) - 498 oldal, 500 Ft.
Levendel Júlia: Földön futó füst (regény) - 280 oldal, 920 Ft.
Levendel Júlia: Megijesztenéd a vidám madarakat? (regény) -284 oldal, 1120 Ft.
Levendel Júlia: Ész és áhítat (esszék) - 254 oldal, 350 Ft.
Levendel Júlia: Lemerülés (novella) 240 oldal, 350 Ft.
Peterdi Nagy László: Bársonyos színházi forradalom (esszék) - 173 oldal, 2500 Ft.
Pintér Sándor: Rozsdabeszéd (vers) - 134 oldal, 920 Ft.
Poszler György: Az angyal és a kard (esszék) - 193 oldal, 1600 Ft.
Poszler György: Vonzások és taszítások (esszék) - 450 oldal, 500 Ft.
Poszler György: Duna-völgyi reálfantasztikum (esszék) - 394 oldal, 1200 Ft.
R. Várkonyi Ágnes: Századfordulóink (esszék) - 262 oldal, 1120 Ft.
R. Várkonyi Ágnes: A tűzvész tanúi (esszék) - 238 oldal, 500 Ft.
Rába György: Közbeszólás (vers) - 96 oldal, 300 Ft.
Rába György: A jelenlét furfangjai (vers) - 118 oldal, 920 Ft.
Rácz Péter: Önarc (vers és próza) - 104 oldal, 300 Ft.
S. Nagy Katalin: Föld-hajó (tanulmányok) - 302 oldal, 300 Ft.
Sándor Iván: Karácsonyi szövegrétegek (esszék) - 236 oldal, 300 Ft.
Szilágyi Ákos: A tények és a lények (esszék) - 450 oldal, 500 Ft.
Tamás Ferenc: Mintha kő volna (vers) - 102 oldal, 920 Ft.
Tandori Dezső: Játéktörténet (próza) - 258 oldal, 720 Ft.
Tandori Dezső: Költészetregény (költészetregény) - 246 oldal, 1120 Ft.
Török Endre: Szemfényvesztések kora (esszék) - 276 oldal, 920 Ft.
Tóth Eszter: Hol töltjük az örökkévalóságot? (esszénovellák) - 256 oldal, 1200 Ft.
Vidor Miklós: Szigetvilág (vers) - 140 oldal, 300 Ft.
Megérett az idő (ökológiai olvasókönyv) - 208 oldal, 300 Ft.
Dombormű. Tanulmányok Poszler Gy. 70. sz.napjára (tanulmányok, esszék) - 486 oldal, 2200 Ft.
Miért ne élnél örökké? - Tandori bibliográfia (bibliográfia) - 186 oldal, 1500 Ft.
Visszaszámlálás. Beszélgetőkönyv (esszék, tanulmányok jegyzetekkel) - 468 oldal, 1200 Ft.
Ligetszépe (ökológiai olvasókönyv, fotókkal) - 298 oldal, 125 fotó, 2800 Ft.

A Liget-könyveket az alábbi címen rendelheti meg:
http://liget.grafium.hu:8180/archiv/konyvek.html

Bemutatkozó szerzőktől kizárólag postai úton küldött kéziratokat fogadnak el. (Bp. 1122 Kissvábhegyi út 4-6.)

Érdeklődni az (1)-3550-636-os telefonszámon vagy e-mailben (liget@grafium.hu) lehet.


[Valachi Anna]